Warsztaty UWM

English Version

Podczas targów Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zaprasza wszystkich zainteresowanych sektorem biogazowym na warsztaty projektowe pt: Innowacyjne rozwiązania dla małych i średnich biogazowni (Innovative solutions for small and medium biogas plants), które są organizowane w ramach międzynarodowego projektu Research Coordination for a Low-Cost Biomethane Production at Small and Medium Scale Applications (Record Biomap) www.biomethane-map.eu

Celem warsztatów jest integracja podmiotów gospodarczych i jednostek naukowych zainteresowanych współpracą oraz rozwojem obiecujących technologii w sektorze małych i średnich biogazowni, a także wspólne rozwiązywanie problemów i poszukiwanie nowych rozwiązań dotyczących tematyki biogazowej.

Czytaj więcej →

 

  

 

Record Biomap – Warsztaty 29.11.2017

Innowacyjne rozwiązania dla małych i średnich biogazowni
 

Miejsce: EXPO Mazury S.A.

Grunwaldzka Str. 55, 14-100 Ostróda, Poland
 

 

 

10:00 – 10:30              Kawa powitalna  

10:30 - 10:40    Otwarcie warsztatów
                                          (Marcin Zieliński - Kierownik Projektu w UWM,
                                          Bogdan Meina, Departament Ochrony Środowiska, Urząd Marszałkowski w Olsztynie)

10:40 - 11:00     Record Biomap Project: informacje o projekcie
                                           (DBFZ, Niemcy)

11:00 - 11:20    Innowacyjne rozwiązania w zakresie wstępnej obróbki substartu
                                          (UWM, Polska)

11:20 - 11:40    Innowacyjne rozwiązania w zakresie fermentacji metanowej
                                          (PRV Rossow, Niemcy)

11:40 - 12:00   Innowacyjne rozwiązania w zakresie metod uzdatniania biogazu
                                        (RISE, Szwecja)

12:00 - 12:20    Mikrobiogazownia rolnicza
                                        (Politechnika Częstochowska)

12:20 – 13:00              Przerwa kawowa

13:00 - 13:20    Innowacyjne rozwiązania w zakresie metod uzdatniania biogazu
                                        (NeoZeo AB, Szwecja)

13:20 - 13:40    Urzadzenie do dezintegracji substratów organicznych przed
                          procesem fermentacji metanowej
                          (Intersonic, Polska)

13:40 - 14:00    Innowacyjne rozwiązania w zakresie fermentacji metanowej
                                         (DBFZ & Ventury, NIemcy)

14:00 - 14:20    Możliwości finansowania inwestycji biogazowych w Polsce
                                         (Tomasz Koprowiak, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej w Olsztynie)

14:20 - 14:30    Podsumowanie

14:30 – 15:30            Lunch