Strefa Smart City

Odpowiedzią na problemy, z jakimi borykają się współczesne miasta i aglomeracje jest niespotykany w swojej skali, rozwój technologii ukierunkowanej na zarządzanie tkanką miejską w newralgicznych obszarach takich jak: energetyka, transport, infrastruktura drogowa, telekomunikacja.
 
Ilość oferowanych rozwiązań i technologii a zarazem wprowadzanie na rynek kolejnych generacji produktów i usług sprawia dużą trudność w zorientowaniu się, który produkt / technologia jest najbardziej skuteczny. Jednocześnie wdrażane rozwiązania często już w momencie oddawania do użytku okazują się być przestarzałe.
Koniecznością staje się więc stworzenie platformy pomiędzy producentami rozwiązań pomagających w zarządzaniu miastami a osobami nimi zarządzającymi.
 
Tą właśnie platformą jest Strefa Smart City, którą wyodrębniliśmy na tematycznie związanych Targach Energy Expo Arena.
 
Strefa Smart City: 
  • Transport / E-mobilność
  • Energetyka / OZE
  • Gospodarka w obiegu zamkniętym
  • Telekomunikacja
  • Zarządzanie i monitoring infrastruktury